Náhled grafiky

Při objednávce grafického zpracování od nás je před zahájením výroby nutné odsouhlasení vytvořeného grafického návrhu. V základní kalkulaci je zahrnuta cena prvotního zpracování a jedna neobsahová úprava pro doladění detailů, pokud není předem domluveno jinak. Při požadavku více náhledů změně zadání či jiné předem neobjednané práce jsou tyto účtovány dle rozsahu = času grafických prací. Každý náhled je opatřen časovým razítkem pro kontrolu odčerpaného času grafických prací, případně je tato informace uvedena v mailu, který náhled zasílá.

Náhled je určen ke kontrole nejen vizuální, ale i obsahové včetně správného užití všech grafických symbolů, piktogramů, vzorců, kódů ... V případě, že je náhled kvůli sníženému rozlišení nebo z jiných důvodů nečitelný a neumožňuje tak pečlivou kontrolu, je nutno na tento fakt upozornit, obratem bude tato závada odstraněna a bude zaslán nový náhled splňující předpoklad plné kontroly.

V případě, že náhled obsahuje chybu způsobenou naší stranou, je tato chyba na vyžádání odstraněna bez navyšování času grafických prací a následující náhled je identifikován jako totožné pořadové číslo doplněno písmenem abecedy. Při vznesení požadavku na změnu ze strany zákazníka, zákazník odsouhlasuje dosud odvedený čas grafických prací a souhlasí s dalším navyšováním grafického času odpovídajícímu náročnosti zpracování, ovšem v minimálním navýšení 10 minut.

 

Finálním odsouhlasením náhledu, zákazník potvrzuje:

  • Obsahovou správnost, včetně textů, překladů a všech použitých symbolů, vzorců, kódů a ostatního vyobrazení.
  • Obsahovou správnost dodaných i generovaných QR, EAN, číselných a jiných kódů.
  • Vlastnictví odpovídajících práv k užití všech dodaných a použitých materiálů.
  • Právní čistotu obsahu, tedy že obsah není v rozporu se zákonem země určení.
  • Svou spokojenost s grafickou prací a celkovým časem grafického zpracování, který bude výstupem navýšen o 10 minut (generování podkladů pro výrobu).
  • Správnost zpracování dle specifikace určené technologie při zpracování podkladu pro výrobu mimo naši společnost.
  • Plnou kontrolu náhledu a přebírání plné zodpovědnosti zpracovaných dat.