• 001
  • 002
  • 003
  • 004
  • 005

PRAKTICKÉ ZKUŠENOSTI A SPRÁVNÁ VOLBA TECHNOLOGIE

Správná volba technologické výroby a postupů může ušetřit drahocenný čas a celkově vynaloženou částku. Proto Vám z dlouholetých zkušeností doporučíme takovou technologii výroby, která je pro Váš požadavek ideální. Každé zpracování poskytuje rozlišné možnosti, proto Vám konkrétní řešení navrhujeme a zároveň Vám dáme na výběr i z jiných možností. Při každé situaci, kdy je možno jeden produkt řešit více postupy nebo technologiemi, Vás upozorníme na případné výhody či nevýhody řešení a to nejen z hlediska finančního, ale i s ohledem na praktičnost jednotlivých řešení, časovou náročnost a výslednou kvalitu produktu.

Detailní popis jednotlivých technologií by vydal sám o sobě na velmi rozsáhlé internetové stránky. Předpokládáme, že jako náš zákazník chcete mít kvalitní produkt, za který Vám budeme ručit. Proto Vám technologii a její možnosti představíme stručně u jednotlivých postupů a s rozsáhlými detaily výroby Vás nebudeme zatěžovat. Pokud by Vás přece jen zajímaly hlubší technické detaily, ochotně je poskytne Vám přidělený zástupce naší společnosti, případně přímo konkrétní pracovník zodpovídající za danou výrobu.

DLOUHODOBÁ SPOLUPRÁCE

Hlavní výhodou dlouhodobé spolupráce je časová a finanční úspora zákazníka. Často podceňované a přitom velmi důležité je striktní dodržení image a celkového směrování zákazníka. To vše nejen na úrovni grafické, ale také při dodržení shodných materiálu, výrobních postupů a dokončovacích prací. Samostatně dosáhnout shodných výsledků a naplněných očekávání při využití široké škály dodavatelů je možné pouze ve společnostech, které disponují specializovaným kolektivem.

VÝHODY

Pro naše dlouhodobé aktivní zákazníky poskytujeme řadu výhod:

  • upřednostnění zpracování bez navýšení ceny (zpracování v extrémně krátkých časech)
  • samostatná komunikace s třetí stranou (např. grafické zpracování inzerce)
  • sloučená kalkulace i při výrobě kooperací (např. pravidelná dodávka není kalkulována jako jednotlivá, ale jako dlouhodobý celek)
  • skladové hospodářství specializovaných materiálů
  • vlastní ftp na serveru pro předávání objemnějších elektronických dat
  • zpracování bez zálohové faktury

VÝROBA ZDARMA

Naše výrobní možností nabízí nejen standardizované výrobky, ale i speciální kusovou, dárkovou, prototypovou a podlimitní výrobu. U takového požadavku často 90% hodnoty tvoří samotné služby spojené se zpracováním.

Pro naše stálé aktivní zákazníky poskytujeme takovéto výrobky a služby do hodnoty 1-3% obratu zcela zdarma.

KUSOVÁ VÝROBA

Některé naše technologie umožňují také kusovou výrobu. Samostatné zpracování a dárková kusová výroba je k dispozici v naší aplikaci na adrese www.unicus.cz.

Náročnější zakázková kusová výroba a výroba kterou není svou podstatou možné řešit automatizovanou aplikací, je řešena individuálně od návrhu řešení, grafiky až po celkové zpracování.
Tento postup ovšem k samotné výrobě započítává předvýrobní a povýrobní služby, tedy je vhodná pro náročnější zákazníky a řešení kde hlavní motivací je originální zpracování.
Zakázková výroba svou podstatou není cenově konkurenceschopná standardizované sériové výrobě. I když samotný výrobek ve výsledku může být na stejné cenové hladině, je v ceně vyrobení prvního kusu nutno započítat služby, které mohou mít mnohonásobně větší hodnotu než výsledný produkt.