• 001
 • 002
 • 003
 • 004
 • 005

PODKLADY PRO GRAFICKÉ ZPRACOVÁNÍ

Při vznesení požadavku na grafické zpracování je nutno mít dostatečné podklady pro zpracování. Zatímco přesnou formu a grafické vyjádření je možné v průběhu prací korigovat na základě náhledů, konkrétní texty, obrázky či loga je potřeba mít již od prvopočátku v dostatečné kvalitě. Pokud loga nevyhovují technologickým požadavkům, budou přepracována. Stejně tak pro Vás můžeme zajistit dostatečně kvalitní ilustrační fotografie. Popis dostatečné kvality, případně jiné odborné požadavky jsou pro Vaši informaci popsány na našich stránkách (odkaz je vždy u konkrétního případu).

Nemusíte ovšem zdlouhavě hledat zda je vše dle požadavků, všechny zaslané podklady grafik kontroluje při jejich převzetí a o případné nedostačující kvalitě je zadavatel ihned informován. Tímto zodpovědným postupem předcházíme možným nekvalitním výstupům.

Naším cílem je Vaše spokojenost s námi odevzdanou prací.

 

Pro kvalitní zpracování je potřeba:

 • Obrazová forma v kvalitě odpovídající požadovaným technologickým výstupům nebo vyšší.
 • Loga ve vektorové podobě v dohodnutých formátech.
 • V případě tisku přímými barvami zadat jejich označení dle technologického zpracování.
 • Textová forma v dohodnutých textových formátech.
 • V případě požadavku nestandardních písem musí být dodány fonty v dohodnutých formátech.
 • Požadovaný termín předání prvotního náhledu a finálního zpracování.
 • Rozměr výsledného zpracování.
 • Pokud se jedná pouze o grafické zpracování:
  • Požadovaná forma a způsob předání grafického zpracování.
  • Určení následného technologického zpracování, případně technologické požadavky na grafické zpracování.

Dodáním podkladů pro zpracování, zákazník potvrzuje, že má k těmto podkladům práva pro jejich nakládání, dle požadavku užití takového obsahu a nese plnou odpovědnost za užití dodaných materiálů.

V průběhu prací dostává zákazník náhledy, určené ke kontrole. Tyto náhledy jsou důležité jak pro kontrolu grafické části tak obsahové.

Grafik používá text, vzorce, překlady, symboly, loga .... pouze jako objekty ke zpracování, bez obsahové, gramatické, slohové a jiné kontroly.

Finálním odsouhlasením náhledu, zákazník potvrzuje svou spokojenost s grafickou prací a potvrzuje obsahovou správnost, za kterou tím přebírá plnou odpovědnost.