• 001
 • 002
 • 003
 • 004
 • 005

Princip výpočtu času grafických prací

Cenu grafických prací může ovlivnit sám zákazník. Předně je důležité se rozhodnout zda si přeji maximální komfort, nebo minimalizovat náklady na zpracování.

Pro minimalizaci nákladů doporučujeme:

 • Pečlivě překontrolovat obsah zadání - následující obsahové změny navyšují čas grafických prací.
 • Při požadavku na grafickou úpravu je lépe vyžadovat více změn najednou - každý zásah grafika sebou nese přípravný čas spojený s otevřením požadavku. Čím více požadavků tím vícekrát je započítán tento přípravný čas, stejně tak jako čas na generování a zaslání náhledu
 • Přečíst celý mail od grafika - Zdá se to jako banalita, ale v praxi je mnohokrát řešeno, že odpověď na více otázek vznesených v jednom mailu nejsou zodpovězeny a je nutné tak opakovaně vznášet ještě nezodpovězené otázky. Tento čas je započítáván do grafických, nebo produkčních prací.

ZÁKLADNÍ ČAS

 • U každé zakázky je započítáno při zahájení grafických prací minimum 20 minut u standardizovaných položek 10 minut.
 • Na úpravu zpracování ze strany zadavatele je počítáno minimálně 5 minut při reakci v pracovní době stejného dne. 
 • Při reakci k náhledu 1-5 pracovních dnů, bude na následnou úpravu počítáno minimálně 10 minut.
 • Reakce pozdější jak 5 pracovních dnů je počítáno minimálně 20 minut grafických prací.
 • Nutné úpravy zapříčiněné stranou dodavatele nejsou započítávány do času zpracování.
 • Na finální výstup (například tiskového PDF) se započítává minimum 10 minut.
 • Prvotní zahájení zpracování: od splnění nutných podmínek do dvou pracovních dnů
  (do 16 pracovních hodin).
 • Zahájení úpravy náhledu: do jednoho pracovního dne (do 8 pracovních hodin) od písemného vznesení požadavku.

 

UPŘEDNOSTNĚNÍ GRAFICKÝCH PRACÍ

V případě požadavku na upřednostnění grafických prací se základní hodinová sazba upravuje takto:

 • Zkrácení zahájení prvotního návrhu na polovinu: od splnění nutných podmínek do jednoho pracovního dne se k určené hodinové sazbě grafických prací připočítává 25%.
 • Maximální upřednostnění zahájení prvotního náhledu od splnění nutných podmínek se k určené hodinové sazbě grafických prací připočítává 50%.
 • Upřednostnění zahájení úpravy náhledu do 4 pracovních hodin se k určené hodinové sazbě grafických prací připočítává 25%.
 • Maximální upřednostnění úpravy náhledu se k určené hodinové sazbě grafických prací připočítává 50%.

Pokud má zadavatel zájem o upřednostnění, musí tento požadavek vznést při popisu požadavku a to tím, že napíše žádost o upřednostnění či maximální upřednostnění. Následně bude dodavatelem potvrzeno zda je takové upřednostnění možné.