• 001
 • 002
 • 003
 • 004
 • 005

Jako přímý výrobce při zadání požadavku na cenu výrobku, bez jiné specifikace služeb počítáme pouze čistou cenu výroby. Toto umožňuje férovou kalkulaci pro každého zákazníka.

Tedy profesionální požadavky s jasným zadáním a podklady pro výrobu nejsou zatěžovány jinými službami a zákazníci, kteří si přejí pomoci s předvýrobními a povýrobními službami platí jen takové, které jsou odebrány

 

Proto v základní ceně nejsou zahrnuty položky mimo položek uvedených.

Další požky které mohou ovlivnit celkovou cenu kalkulace:

Produkční práce

I když jsme přímý výrobce, nabízíme také služby běžně poskytované reklamními agenturami k naší výrobě. O plný servis s průchodem, zadáním zakázky, optimálního doporučení dle Vašeho očekávání Vám pomůže přidělený produkční. Služby produkčního jsou účtovány samostatně nezávisle na objemu výroby a výrobku.

Samostatné oddělení produkčních prací a výroby umožňuje spravedlivé kalkulování cen. Stejně tak je možno ovlivnit celkovou cenu produkčních prací. Pro maximální úsporu doporučujeme pečlivě pročíst naše weby, na kterých je dostatek informací, pokud upřednostňujete maximální časovou úsporu a servis, rád se o Vaše požadavky náš produkční osobně postará.

Více informací na www.qp.cz/nabidka/produkcni-prace

 

Pokud si nejste jisti zadáním, nemáte své profesionální grafické oddělení, případně přejete-li si poradit s vhodným materiálem, barevností, formou dat atd. rádi Vám poskytneme službu produkčního, který se o Vás postará v plném rozsahu.

Produkční zastřešuje mimo jiné práci našich specializovaných pracovníků jako je:

 • kalkulant - doporučení optimálního nastavení pro ideální poměr cena / výsledek
 • DTP – zpracování grafických návrhů a podkladů pro výrobu
 • technolog - pro výběr materiálů, výrobních postupů a celkové realizace pro optimální výsledek

 

Práce produkčního je účtována hodinovou sazbou 800 - 1 200 Kč / hodina + DPH

V této sazbě nejsou zahrnuty ostatní vyžádané náklady, jako je výroba prototypů, grafické návrhy, zasílání vzorků a jiné. Takové náklady jsou kalkulovány dle samostatné vlastní ceny.

 

Grafické práce

Bez specifikace požadavku na grafické práce je předpokládáno dodání přímých dat, dle zvolené technologie. Taková data je možno zadat přímo do výrobního procesu.

Taková data dokáže poskytnout převážně profesionální grafik, který mimo samotné ovládání grafického programu, má také znalosti specifikace výrobní technologie a nutných parametrů pro zpracování, ať již ze své zkušenosti, zaměření, nebo dle instrukcí technologa.

Nejčastějším omylem je předpoklad, že samotná schopnost vytvořit grafiku je grafickou prací jako takovou. Stejně tak, že profesionální tiskové PDF je to samé jako v jakémkoliv programu funkce "uložit do PDF"

Více informací na www.qp.cz/nabidka/graficke-zpracovani

 

Specifické požadavky na expedici

Bez specifikace požadavku na expedici je předpokládáno dodání v standardním balení.

Není tak zahrnuta cena například:

 • Specifické balení - balení do vlastních krabic, kompletace s jinými výrobky ...
 • Balíčkování po požadovaném množství - standardně baleno v množství dle efektivity a technologie.
 • Dodání na adresu - pokud nebylo uvedeno.
  Pro možnost doručení objednávky na adresu, je nutno specifikovat adresu dodání, včetně uvedení kontaktní osoby a tel. spojení na kontaktní osobu.
 • Distribuce na více adres - do 10 adres, v nabídce také možnost adresní distribuce přímo na Vaše zákazníky - od 500 adres.

 

Vybalování / balení

Při požadavku značení dodaných předmětů je předpokládáno hromadné balení.

Typickým příkladem, který tak není zahrnut v ceně, jsou práce spojené s vybalováním reklamních předmětů z krabiček a jiných obalů, včetně případného následujícího zabalování po označení zpět do těchto obalů, či jiná kompletace.

 

Zkrácení výrobního termínu

Cena je v základu kalkulována pro základní výrobní termín uvedený u kalkulace. Termín je uveden v počtu pracovních dnů od splnění náležitostí viz - http://qp.cz/splneni-nalezitosti

Jakožto přímý výrobce řídíme výrobu zcela samostatně, toto nám umožňuje v případě nutnosti změnit pořadí řazených zakázek a tím snížit výrobní termín. S touto změnou jsou ovšem spojené vícenáklady, které jsou účtovány. Tato cena se pohybuje v rozsahu 100 - 1500 Kč a odvíjí se od náročnosti zpracování a požadovaném zkrácení.

 

DPH

Ceny jsou kalkulovány bez DPH, pokud není v nabídce uvedeno jinak.

 

end faq

 

Výše uvedené není zahrnuto v ceně pouze v případě, že položka není v kalkulaci uvedena.