• 001
 • 002
 • 003
 • 004
 • 005

časté otázky a odpovědi

Nemám zkušenosti se zadáváním do výroby, můžete mi pomoci?

I když jsme přímý výrobce, nabízíme také služby běžně poskytované reklamními agenturami k naší výrobě. O plný servis s průchodem, zadáním zakázky, optimálního doporučení dle Vašeho očekávání Vám pomůže přidělený produkční. Služby produkčního jsou účtovány samostatně nezávisle na objemu výroby a výrobku.

Samostatné oddělení produkčních prací a výroby umožňuje spravedlivé kalkulování cen. Stejně tak je možno ovlivnit celkovou cenu produkčních prací. Pro maximální úsporu doporučujeme pečlivě pročíst naše weby, na kterých je dostatek informací, pokud upřednostňujete maximální časovou úsporu a servis, rád se o Vaše požadavky náš produkční osobně postará.

Více informací na www.qp.cz/nabidka/produkcni-prace

 

Jaká je minimální objednávka?

U standardizovaných výrobků z naší nabídky je možná výroba od jedeného kusu viz „Je možné vyrobit jeden kus …
Pro zakázkové zpracování, které umožňuje naše technologie, ale takové zpracování není v naší standardizované nabídce je stanovena částka minimální objednávky dle minimálních časů jednotlivých procesů nutných pro zpracování. Tyto minima jsou rozděleny do základních skupin a to:

 • maximální servis - vhodné pro začínající zákazníky, kteří potřebují u svého požadavku maximální péči. Postupy zahrnují konzultace pro doporučení vhodného materiálu a zpracování. Produkční a administrativní čas do 50 minut, prvotní grafické zpracování do 30 minut a základní výrobek. Cena 1 800 Kč (bez DPH)
 • základní zpracování - vhodné pro zkušené zákazníky s jasným zadáním. Zpracování zahrnuje minimální produkční a administrativní čas - do 25 minut, prvotní grafické zpracování do 20 minut a základní výrobek. Cena 1 200 Kč (bez DPH)
 • čistě výroba - pouze pro profesionály, znalé možnostmi požadované technologie zpracování, předpokládá dodání jasného a přesného zadaní, profesionálního PDF a ostatních náležitostí jako jsou i fakturační údaje a dodací adresa. Tedy žádný produkční a grafický čas, minimální administrativní čas. Zpracování na základní materiál držený skladem. Cena 700 Kč (bez DPH)
 • stálý aktivní zákazník - Cena 450 Kč (bez DPH) za předpokladu, že není možné požadavek zahrnout do zpracování zcela zdarma v rámci spolupráce.

Minimální částky zahrnuji hodnotu času, u minimálních požadavků může být celková cena tvořena až z 90% touto hodnotou. Kdy na 10-15 minut samotné výroby může předcházet až 90 minut vyžádaných služeb. Našim záměrem je nabízet férové ceny, proto každý zákazník platí pouze rozsah služeb nutných pro jeho požadavek.

 

Mohu si vybrat font písma?

Fontů písem je nepřeberné množství, v základní nabídce poskytujeme fonty dle výpisu s náhledem - qpcz-fonty.pdf

V případě přání jiného fontu je potřeba nám tento font poskytnout (zaslat) samotným zasláním fontu zákazník potvrzuje, že se jedná o volně šiřitelný font, případně že má k dispozici práva pro takové nakládání s fontem.

Práce spojené s jiným než základním fontem je zpoplatněn částkou 150 Kč bez DPH. Tato služba je zahrnuta v rámci služeb zdarma, tedy je poskytována zcela zdarma pro objednávky výroby nad 3 000 Kč bez DPH.

 

Co znamená "splnění náležitostí"?

Termín zahrnuje procesy nutné k zahájení výroby. Tyto procesy se liší dle konkrétního požadavku na výrobek. U všech výrobků platí:

   • Schválení grafických podkladů (při online objednávce je splněno odesláním objednávky / v případě zpracování podkladů naším grafikem schválení zaslaného návrhu)
   • Schválení kalkulace (při online objednávce je splněno odesláním objednávky / není podmínkou u opakované výroby pro stálé aktivní zákazníky)
   • Uhrazení zálohové částky v minimu 50% celkové částky před zahájením výroby (není podmínkou u stálých aktivních zákazníků)

Dle specifikací se může jednat o schválení technologického zpracování, vybraných materiálů, určení barvy, podkladů v odpovídající kvalitě, seznamu jmen, čísel, či jiných náležitostí pro personifikaci atd. Nedílnou podmínkou řazení ke zpracování a expedici, je splnění případných předešlých závazků zákazníka, například není evidována faktura po lhůtě splatnosti.

Náležitosti splněné mimo pracovní dobu jsou brány jako splněné následující pracovní den v 8:00.

 

 

Co znamená "pohledová vzdálenost"?

Pojmem „pohledová vzdálenost“ jsme nahradili „rozlišení v DPI“, které je technologicky správné například pro tisk fotografií, ale pro koncové zákazníky mnohem méně vypovídající. Tedy pohledová vzdálenost 125 cm znamená, že se na výrobek a jeho kresbu budete dívat ze 125 cm a více. Tedy nepředpokládá například 2 mm písmenka, které ze 125 cm nebudou pro nikoho čitelná. Čím menší je pohledová vzdálenost, tím větší musí být ostrost kresby (rozlišení) a tím náročnější (a dražší) je samotná výroba. Bez konkrétní znalosti požadavku nemůžeme určit nejvhodnější nastavení a je použito orientační nastavení pohledové vzdálenosti. Při nastavení kalkulace na nižší než předpokládanou pohledovou vzdálenost je výrobek sice „pěknější při předání“, kdy zákazník stojí v těsné blízkosti i loga které bude namontováno na střechu budovy, ale také je dražší než je nutné ke svému užití. Naopak použití větší než užívané pohledové vzdálenosti sice zlevní výrobek, ale může při bližším pohledu působit neostře (nedokonale).

Příkladem mohou být všem známé pouliční billboardy, které z metrového pohledu působí pouze jako skupiny velkých teček, teprve ze vzdálenosti 10 metrů a více se tečky „slijí“ do fotografie nebo textu. Pokud by billboardy byly tištěny ve fotokvalitě, nebyly by ani z metrové vzdálenosti patrné pouze „tečky“ ale část fotografie, která by bez možnosti celkového pohledu stejně nedávala smysl. Takové billboardy byly ovšem mnohonásobně dražší na výrobu aniž by se výšila užitečnost jejich užití.

 

Mohu si osobně vybrat požadovaný materiál?

Ano, v naší provozovně máme k nahlédnutí vzorky realizací, držené materiály a vzorkovníky specializovaných materiálů dodávaných na objednávku.

 

Je možné vidět fyzický vzorek podobný mému požadavku?

Vzorky realizací jsou k dispozici k nahlédnutí na naší provozovně.

Vzorky na adresu zasíláme zdarma aktivně spolupracujícím zákazníkům, ostatním zákazníkům je k dispozici placené zaslání vzorků (hodnota vzorku + cena expedice). V případě realizace zakázky je tato částka odečtena dle pravidel poskytovaných služeb zdarma.

 

Je možné vyrobit jeden kus (prototyp) před zahájením výroby?

Výrobu vlastního prototypu / vzorku poskytujeme do hodnoty 5% objednávky zdarma. Samotný prototyp je řešen jako samostatná zakázka, s požadavkem výroby jednoho kusu. U takového zpracování služby spojené se zahájením výroby tvoří většinu hodnoty požadavku, tato částka bude odečtena, do hodnoty 5% objednávky, při realizaci zakázky. Příklad: služby spojené se vzorováním v hodnotě 400 Kč a následná výroba v hodnotě 3 000 Kč. Odečtená částka 5% z objednávky je 150 Kč. Pro odečtení celé částky, za uvedený příklad vzorování, musí být objednávka v hodnotě minimálně 8 000 Kč

Do slevy se nezahrnují náklady třetích stran, jako je doručení, dobírka, dražší materiály (například u značení dárkových předmětů), a jiné náklady spojené s prototypem mimo standardní zpracování qp.cz, s.r.o.

 

Jaká jsou pravidla poskytovaných služeb zdarma?

Služby vyžádané nad rámec základních výrobních postupů poskytujeme do hodnoty 5% objednávky zdarma. Jakákoliv ze služeb je v první fázi kalkulována a v případě zájmu o tuto službu také hrazena. Hodnota služby podléhající těmto pravidlům bude odečtena, do hodnoty 5% objednávky, při realizaci zakázky v případě, že realizace započne do jednoho měsíce od předaní takovýchto služeb.

Příklad: výroba prototypu v hodnotě 400 Kč a následná výroba v hodnotě 10 000 Kč. Z této částky je 5% = 500 Kč. Uhrazeno za vzorování bylo 400 Kč, které byly již uhrazeny. Při finální fakturaci jsou odečteny, tedy k úhradě 9 600 Kč.
Pokud bude ovšem následná výroba v hodnotě 3 000 Kč, z této částky je 5% = 150 Kč, tedy i když bylo uhrazeno za vzorování 400 Kč bude odečteno pouze 150 Kč, tedy k úhradě 2 850 Kč.
Do služeb zdarma se nezahrnují případné náklady třetích stran (například doručení na adresu)

 

Jaká je možná forma předání?

Možnosti předání pro ČR:

   • Osobní převzetí na adrese provozovny. Bez ohlášení v časech expedice, mimo tyto časy na základě předešlé dohody. Viz. kontakt.
   • Zásilkovna - Z Point ČR viz www.zasilkovna.cz/pobocky
    do 5 Kg = 69 Kč (83,49 Kč včetně DPH)
    do 10 Kg = 120 Kč (145,20 Kč včetně DPH)
   • Doručení na požadovanou adresu v ČR.
    do 5 Kg = 99 Kč (119,79 Kč včetně DPH) - DPD nebo Česká pošta
    do 10 Kg = 130 Kč (157,30 Kč včetně DPH) - DPD nebo Česká pošta
    do 15 Kg = 161 Kč (194,81 Kč včetně DPH) - pouze DPD
    do 20 Kg = 175 Kč (211,75 Kč včetně DPH) - pouze DPD
    do 30 Kg = 200 Kč (242,00 Kč včetně DPH) - pouze DPD
    do 40 Kg = 349 Kč (422,29 Kč včetně DPH) - pouze DPD
    do 50 Kg = 429 Kč (519,09 Kč včetně DPH) - pouze DPD
   • Doručení kurýrem Praha - dodání v den expedice
    do 5 Kg = 225 Kč (272,25 Kč včetně DPH)
    do 50 Kg = 325 Kč (393,25 Kč včetně DPH)

Základní ceník doručení na jednu adresu v rámci ČR. Doručení je běžně následující pracovní den po expedici, při expedici do 12:00.

 

Možnosti předání pro Slovensko:

   • Zásilkovna - Z Point SK viz www.zasilkovna.cz/pobocky
    do 5 Kg = 95 Kč (114,95 Kč včetně DPH) při kurzu 26,50 Kč/€ je cena 3,58 € (4,34 € včetně DPH)
    do 10 Kg = 130 Kč (157,30 Kč včetně DPH) při kurzu 26,50 Kč/€ je cena 4,91 € (5,94 € včetně DPH)
   • Doručení na požadovanou adresu v SK.
    do 2 Kg = 132 Kč (159,72 Kč včetně DPH) při kurzu 26,50 Kč/€ je cena 4,98 € (6,03 € včetně DPH)
    do 5 Kg = 158 Kč (191,18 Kč včetně DPH) při kurzu 26,50 Kč/€ je cena 5,96 € (7,21 € včetně DPH)
    do 10 Kg = 199 Kč (240,79 Kč včetně DPH) při kurzu 26,50 Kč/€ je cena 7,51 € (9,09 € včetně DPH)
    do 30 Kg = 330 Kč (399,30 Kč včetně DPH) při kurzu 26,50 Kč/€ je cena 12,45 € (15,07 € včetně DPH)
    do 50 Kg = 386 Kč (467,06 Kč včetně DPH) při kurzu 26,50 Kč/€ je cena 14,57 € (17,62 € včetně DPH)

Při předání mimo naší provozovnu je nutno uvést plnou adresu, kontaktní osobu a telefonní číslo. V ceně přepravy je započítáno balné.

 

Změna ceny:

Cena zahrnuje základní balení. Pro expedici choulostivých výrobků může cena balení navýšit celkovou cenu expedice. V případě specifických požadavků balení ze strany zákazníka, je cena kalkulována samostatně.

 

Jaká je možná forma úhrady?

   • V hotovosti na provozovně
   • Bezhotovostně převodem na bankovní účet

Pro zahájení zakázkového zpracování je nutná zálohová úhrada a to ve výši nejméně 50% celkové hodnoty objednávky. Doplatek je možno hradit při předání.

Fakturaci s odloženou splatností po převzetí výrobku poskytujeme pouze dlouhodobě aktivně spolupracujícím zákazníkům.

 

Je možná bezhotovostní forma úhrady?

Pokud myslíte klasickou fakturu s odloženou splatností po předání zboží, není toto možné u první objednávky, ale je možné se k ní propracovat při delší aktivní spolupráci.

V první fázi spolupráce nabízíme bezhotovostní zálohovou fakturu s minimem 50% úhradou před zahájením zpracování předem a doplatkem při předání (v hotovosti, nebo bezhotovostně). Je možné uhradit zálohově rovnou celých 100%, ale vždy tak, aby v okamžik předání bylo uhrazeno 100% částky a požadavek se tím mohl pro nás kompletně uzavřít v okamžiku předání.

V druhé fázi spolupráce je vystavena zálohová faktura při potvrzení objednávky, kdy se nečeká na úhradu zálohy před zahájením zpracování, ale postupuje se rovnou do výroby s tím, že uhrazeno musí být 100% částky v okamžik předání.

Dalším krokem je povinnost minimální úhrady 50% v okamžiku předání a doplatkem s odloženou splatností.

Teprve při aktivní spolupráci je poskytnuta úhrada s odloženou splatností pro plnou částku objednávky. Tato forma je poskytnuta pro dlouhodobé aktivní zákazníky, s vzornou platební morálkou.

Odložená splatnost je poskytnuta také společnostem, jejichž vnitřní systém řízení zaručuje dodržení splatnosti a má minimálně 50 kmenových zaměstnanců.

Forma odložené splatnosti při současném „fungování“ trhu neúměrně zvyšuje administrativní zátěž a tím zvedá celkové náklady na realizaci požadavku. Pod tlakem požadavku na minimalizaci cen a termínů, vyhledáváme optimální procesy průchodu, které nám umožní maximálně se soustředit na výrobu a tím poskytovat dobré ceny a výrobní termíny. V dlouhodobém hledisku se tak ukázalo, že i zdvojená administrativa ve formě záloha + doplatek je efektivnější a časově úspornější než případné komplikace spojené s odloženou splatností. Proto je u nás odložená splatnost výsadou, nikoliv standardem. Mile rád se s Vámi k této výsadě časem propracujeme.

 

Je možné objednat i mimo ČR?

Objednávky zasíláme i fakturujeme v rámci EU. Takové zpracování je ovšem administrativně náročnější a proto je u individuálních podlimitních požadavků zpoplatněno. Tento poplatek není skrýván do ceny, ale účtován jako samostatná položka. Poplatek vychází dle částky objednávky výrobku a služeb, bez služeb upřednostnění a služeb třetích stran (například doprava)

Pro objednávky nad 5 000 Kč (bez DPH) poplatek účtován není
pro částku od 2 500 do 4 999 Kč je poplatek 200 Kč
pro částky do 2 499 Kč je poplatek 300 Kč.

Přepočet na € je prováděn dle kurzu vyhlášeného ČNB v předešlém dni.

 

Poskytujete zvýhodnění pro reklamní agentury?

Naše cenotvorba nerozlišuje zákazníky dle oboru činnosti, ale podle požadovaných služeb navázaných na výrobu. U profesionální reklamní agentury znalé technologie se předpokládá jasné zadání a profesionální podklady pro výrobu. Tedy reklamní agentura a jiný profesionál využije pouze naší výrobu bez nutných služeb produkčních prací, konzultací, grafických prací atd. Tím je dosažena úspora v celkové ceně. Tato úspora je poskytována nezávisle na obchodní orientaci, tedy je poskytována i koncovým zákazníkům, kteří mají svá vlastní produkční pracoviště zaměstnávající profesionály. Samotné označení jako například "reklamní agentura" při abstraktním zadání, či dodání neprofesionálních podkladů pro zpracování není důvodem k poskytnutí slevy.

Další možnost zvýhodnění je forma zpětného bonusu, dle vytvořeného obratu zákazníkem, při dlouhodobé aktivní spolupráci.

 

Poskytujete věrnostní výhody?

Vážíme si věrnosti našich zákazníků proto stálým aktivním zákazníkům poskytujeme zvýhodnění cenové, časové i další.

Základní rozdělení včetně veřejných ceníků je na "zvýhodněný zákazník" a "VIP zákazník"

Zvýhodněný zákazník je takový zákazník, který dle délky spolupráce u nás vytvoří obratový limit: Při dlouhodobé spolupráci víc jak 45 000 Kč za posledních 6 měsíců.
Při krátkodobé spolupráci víc jak 20 000 Kč za poslední 2 měsíce.
Jednorázově při celkové realizaci objednávky nad 15 000 Kč celkem.

Čerpání výhod VIP zákazníka je poskytováno při dosažení obratu 100 000 Kč za posledních 6 měsíců.

Ceny bez DPH

 

end faq